فارسى | عربي
  Global Panasonic Plus card  Where to Buy
Home Support Glossary
Glossary
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
3 CCD Gradation?
3CCD Camera System
1080p digital processing
100Hz Super Digital Scan
2.35:1
2-channel Dolby Digital Recording
2-way
178 degrees viewing angle?
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 
© Panasonic Marketing Middle East & Africa FZE 2012   |  Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Download Brochures & Catalogues   |   Sitemap